sellmeheaven, teksty z maja 2010 roku

2 teksty z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest sel­lme­heaven.

Dzi­siaj minął rok. Rok od kiedy Cię poz­nałam.
Stałeś się moim me­dium - byłeś najważniejszy.
Przeżyłam z Tobą czte­ry naj­piękniej­sze miesiące mo­jego życia. Dzięku­je Ci za każdy ten dzień, za każdy po­całunek, za każdą długą roz­mo­we, za to że byłeś...że jes­teś, mi­mo te­go, że już mnie nie kochasz, nie jes­tem dla Ciebie już ważna, pa­miętaj - zaw­sze będę Cię kochała.


Dla M.
______________________
przep­raszam Was, musiałam. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 maja 2010, 17:41

Wy­korzys­taj swój czas cen­nie, śmierć jest tyl­ko kwes­tią cza­su, wyz­naj swo­je uczu­cia oso­bie, z którą gotów jes­teś być...aż do końca. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 maja 2010, 17:01
sellmeheaven

Kiedyś opowiem Ci o tym jak Cię kochałam . Nie uwierzysz .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sellmeheaven

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność