sellmeheaven

13 tekstów – auto­rem jest sel­lme­heaven.

Dzi­siaj minął rok. Rok od kiedy Cię poz­nałam.
Stałeś się moim me­dium - byłeś najważniejszy.
Przeżyłam z Tobą czte­ry naj­piękniej­sze miesiące mo­jego życia. Dzięku­je Ci za każdy ten dzień, za każdy po­całunek, za każdą długą roz­mo­we, za to że byłeś...że jes­teś, mi­mo te­go, że już mnie nie kochasz, nie jes­tem dla Ciebie już ważna, pa­miętaj - zaw­sze będę Cię kochała.


Dla M.
______________________
przep­raszam Was, musiałam. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 maja 2010, 17:41

Wy­korzys­taj swój czas cen­nie, śmierć jest tyl­ko kwes­tią cza­su, wyz­naj swo­je uczu­cia oso­bie, z którą gotów jes­teś być...aż do końca. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 maja 2010, 17:01

A kiedyś obiecałeś, że ku­pisz mi niebo...

* przenośnia 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 kwietnia 2010, 11:19

Dlacze­go ludzie pod­dają sie tuż przed osiągnięciem celu?* przep­raszam za to, ale sa­ma so­bie próbu­je za­dać to pytanie.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 kwietnia 2010, 19:48

Wciąż sięgam pa­miecią do wspom­nień, o których nie po­win­nam mówić i zat­ra­cam się w nich bez końca, aż w końcu wszys­cy uświada­mają mi, że to tyl­ko bez­nadziej­ne wspom­nienia naj­piękniej­szych chwil mo­jego życia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 kwietnia 2010, 16:50

zno­wu żyje w świecie, gdzie niebo spa­da mi na głowę ... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 kwietnia 2010, 19:35

to przyk­re, że w ta­ki dzień niektórzych stać tyl­ko na wys­tu­kanie na kla­wiaturze trzech ba­nal­nych znaków '[*]'

10.04.2010r. Katyń 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 kwietnia 2010, 20:30

Zam­knij oczy, spójrz w głąb swo­jego ser­ca.
Czy jes­teś za­dowo­lony ze swo­jego życia ? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 kwietnia 2010, 14:44

miarą miłości jest to jak długo o nią walczymy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 marca 2010, 21:05

Praw­dzi­wa miłość nie ma szczęśli­wego końca, bo nig­dy się nie kończy. Wy­bacze­nie to jak wyz­na­nie, że wciąż się kocha. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 lutego 2010, 12:28
sellmeheaven

Kiedyś opowiem Ci o tym jak Cię kochałam . Nie uwierzysz .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sellmeheaven

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność