sellmeheaven, teksty z kwietnia 2010 roku

6 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest sel­lme­heaven.

A kiedyś obiecałeś, że ku­pisz mi niebo...

* przenośnia 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 kwietnia 2010, 11:19

Dlacze­go ludzie pod­dają sie tuż przed osiągnięciem celu?* przep­raszam za to, ale sa­ma so­bie próbu­je za­dać to pytanie.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 kwietnia 2010, 19:48

Wciąż sięgam pa­miecią do wspom­nień, o których nie po­win­nam mówić i zat­ra­cam się w nich bez końca, aż w końcu wszys­cy uświada­mają mi, że to tyl­ko bez­nadziej­ne wspom­nienia naj­piękniej­szych chwil mo­jego życia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 kwietnia 2010, 16:50

zno­wu żyje w świecie, gdzie niebo spa­da mi na głowę ... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 kwietnia 2010, 19:35

to przyk­re, że w ta­ki dzień niektórzych stać tyl­ko na wys­tu­kanie na kla­wiaturze trzech ba­nal­nych znaków '[*]'

10.04.2010r. Katyń 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 kwietnia 2010, 20:30

Zam­knij oczy, spójrz w głąb swo­jego ser­ca.
Czy jes­teś za­dowo­lony ze swo­jego życia ? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 kwietnia 2010, 14:44
sellmeheaven

Kiedyś opowiem Ci o tym jak Cię kochałam . Nie uwierzysz .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sellmeheaven

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność