sellmeheaven, strona 2

13 tekstów – auto­rem jest sel­lme­heaven.

...i pa­miętaj: za­dając py­tanie, ry­zyku­jesz odpowiedź. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 22 stycznia 2010, 17:04

Niełat­wo być wam­pi­rem. Nie mając od­bi­cia, nie można na­pić się do lus­tra. Ani na­wet porządnie umalować.

`usłysza­ne ;) 

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 stycznia 2010, 19:28

- Czy wiesz jak wygląda niebo ? 
- Nie, ni­by skąd mam wie­dzieć, nig­dy tam nie byłam ..
- Po­myśl o naj­piękniej­szej chwi­li swo­jego życia i pomnóż ją przez nies­kończo­ność. Tak właśnie wygląda niebo.
- A kto tak po­wie­dział ?
- Oczy­wiście ja ..

* roz­mo­wa auten­tyczna z księdzem od Religii.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 stycznia 2010, 12:50
sellmeheaven

Kiedyś opowiem Ci o tym jak Cię kochałam . Nie uwierzysz .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sellmeheaven

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność